Co proponujemy dla powiatu?

Jako kandydaci do Rady Powiatu Gdańskiego chcemy kreatywnie i konsekwentnie wprowadzać zmiany w administracji powiatowej, tak aby mieszkańcy mieli poczucie równości w załatwianiu swoich spraw. Ponadto wiemy jakie są oczekiwania młodych, nowoczesnych mieszkańców powiatu gdańskiego, którzy równiez chcą być reprezentowani przez swoje pokolenie na wszystkich szczeblach władzy lokalnej. Zdajemy sobie sprawę z najważniejszych zadań, jakimi powinien zająć się powiat, dlatego wyraźnie i głośno mówimy:

PO PIERWSZE SZPITAL 
PO DRUGIE KOMUNIKACJA
PO TRZECIE DOSTĘPNY URZĄD 
 

MIESZKAŃCY ZASŁUGUJĄ NA WIĘCEJ

SZPITAL POWIATOWY WRAZ Z IZBĄ PRZYJĘĆ (SOR)

Powiat gdański liczy już oficjalnie ponad 120 tysięcy mieszkańców, a wciąż nie odbywa się żadna poważna dyskusja na temat lokalizacji Izby Przyjęć z prawdziwego zdarzenia w okolicach Pruszcza Gdańskiego. Chcemy to zmienić, uważamy, że mieszkańcy potrzebują dostępu do całodobowej opieki zdrowotnej, a przede wszystkim izby przyjęć 24/7 z opieką ortopedyczną, internistyczną i pediatryczną. Musimy skończyć z odsyłaniem mieszkańców na SOR do przepełnionego szpitala w Gdańsku lub Tczewie. Takie zadanie spełni jedynie wybudowanie niewielkiego, 4 – oddziałowego szpitala powiatowego o co będziemy usilnie zabiegać. Wiemy, że jest to zadanie wymagające poświęcenia, jednak jesteśmy gotowi dla bezpieczeństwa naszych mieszkańców zabiegać o wszelkie niezbędne umowy z NFZ czy środki zewnętrzne na jego budowę. Jesteśmy JEDYNYM powiatem w województwie pomorskim, który nie ma swojego szpitala wraz z Izbą Przyjęć. Wybudowanie szpitala jest dla nas sprawą prestiżową, na którą tak bogata jednostka samorządu zasługuje i na którą zasługują nasi mieszkańcy. 

KOMUNIKACJA ZBIOROWA

Starostwo powiatowe jest obecnie m.in. organizatorem transportu dla gminy Pruszcz Gdański. Wykorzystanie dopłat do wozokilometrów ze środków budżetu państwa, za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego daje ogromne możliwości przeorganizowania komunikacji nie tylko w naszej gminie, ale również w całym powiecie w taki sposób, aby zwiększyć ilość połączeń autobusowych przejeżdżających przez naszą gminę oraz miasto Pruszcz Gdański. Starostwo powiatowe ma ogromne możliwości zorganizowania w sposób kompleksowy komunikacji na terenie wszystkich gmin, z korzyścią dla mieszkańców, a także możliwości zawierania porozumień o kursach pomiędzy powiatami. Dzięki temu dla mieszkańców takich gmin jak Trąbki Wielkie czy Cedry Wielkie otwierają się nowe możliwości tworzenia dodatkowych połączeń. Również mieszkańcy Jagatowa, czy Straszyna skorzystają na nowotworzonych kursach, które z gminy Trąbki Wielkie będą miały możliwość wjazdu na teren Gminy Pruszcz Gdański (np. ul. Starogardzką - jak dawniej PKS Starogard). Powiat gdański musi wziąć na siebie rolę koordynatora komunikacji zbiorowej. 

OTWARTY I NOWOCZESNY URZĄD

Od czasu wybuchu pandemii COVID-19 do dziś mieszkańcy nie mogą swobodnie poruszać się po budynku Starostwa w Pruszczu Gdańskim, aby załatwiać swoje sprawy. Otworzymy urząd dla mieszkańców oraz utworzymy w gminie Pruszcz Gdański filie wydziału komunikacji – tak aby mieszkańcy nie musieli udawać się do zatłoczonego centrum Pruszcza, celem zarejestrowania swoich pojazdów. Dodatkowo usprawnimy działalność niewydolnych dzisiaj, ze względu na znaczną ilość spraw o wydanie pozwolenia na budowę wydziałów w Starostwie – architektury i budownictwa oraz geodezji. Niestety nie da się efektywnie rozwijać organizacji pracy starostwa z korzyścią dla młodych, energicznych i nie mających czasu na załatwianie skomplikowanych spraw klientów, będąc radnym w wieku emerytalnym - a taką reprezentację miał do tej pory głównie Zarząd Powiatu Gdańskiego. Młodzi i dynamiczni mieszkańcy oczekują rówieśników w samorządzie, a przede wszystkim godnej i równie ambitnej reprezentacji w organach władzy, a nie osób, dla których zagadką jest obsługa smartfona. 

CO JESZCZE WYMAGA POPRAWY?

KOORDYNACJA DZIAŁAŃ Z GMINAMI

Koordynacja działań między powiatem a gminami, zwłaszcza w zakresie zarządzania drogami, wymaga usprawnienia. Różnice w terminach koszenia poboczy i standardach odśnieżania, brak wspólnego planu rozbudowy dróg powiatowych i gminnych wskazują na potrzebę lepszej organizacji. Zarząd Powiatu powinien przejąć rolę koordynatora, inicjując działania na rzecz płynniejszego ruchu drogowego i lepszej komunikacji w Pruszczu Gdańskim i okolicznych gminach.

BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW

W obliczu rosnących wyzwań geopolitycznych, konieczne jest przemyślenie naszego przygotowania do ewentualnych zagrożeń. Nie chodzi tylko o obronę narodową, ale również o gotowość indywidualną i społeczną. Nasz powiat musi intensywniej debatować na temat obrony cywilnej, za którą odpowiada samorząd. Ważne jest, aby samorząd, pod kierownictwem Starosty, odgrywał kluczową rolę w edukowaniu mieszkańców i koordynacji działań obronnych w gminach.BEZPIECZNE ŻUŁAWY

Żuławy, jako teren szczególnie żyzny i urodzajny musi być niestety odpowiednio utrzymywany i chroniony. Często rowy będące w utrzymaniu starostwa są w opłakanym stanie. Należy jak najszybciej skoordynować działania z innymi ośrodkami władzy, tak aby nie doprowadzić do nieodwracalnych skutków podtopień i powodzi. 

O co będę zabiegał dla Gminy Pruszcz Gdański 

Oprócz spraw, które wymagają całościowego spojrzenia na funkcjonowanie i strategię dla powiatu zamierzam zabiegać o bieżące sprawy, które znajdują się w zadaniach powiatu. Będą to między innymi: 

  • przebudowa skrzyżowania ul. Długiej w Cieplewie (przy Biedronce) z DK91 - prawoskręt

  • budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Długiej w Cieplewie na wysokości OKSiBP

  • przebudowę odcinka drogi powiatowej ul. Gdańskiej w Rusocinie wraz z odwodnieniem (odcinek od ronda do ul. Rataja)

  • lepsze wykorzystanie autodromu w Rusocinie na cele kulturalno-rozrywkowe

  • przebudowa skrzyżowania Raciborskiego/Bajki/Piłsudskiego w Rotmance wraz z bezpiecznym dojazdem do Lidla i przeniesieniem przystanku autobusowego

  • pomoc w zakupie ciężkiego wozu strażackiego dla OSP Łęgowo 

  • poprawa nawierzchni drogi powiatowej Wojanowo - Rekcin i bezpieczeństwa w okolicach Parku w Wojanowie (doświetlone przejście dla pieszych i chodnik wraz z odwodnieniem tego odcinka)

  • finansowe wsparcie wraz z Gminą Pruszcz Gdański w udrożnieniu ruchu na ul. Raciborskiego w Rotmance

  • budowa wyniesionego i oświetlonego przejścia dla pieszych wraz z odwodnieniem na odcinku ul. Raduńskiej w Juszkowie od granicy z miastem Pruszcz Gdański do urzędu gminy Pruszcz Gdański

  • dokończenie budowy drogi Juszkowo - Borzęcin, z możliwością przejazdu do Będzieszyna

w wyborach 7 kwietnia 2024 liczę na wasz głos!